Benchmarket.pl | Dokumentacja cen transferowych 2022 benchmarket.pl

Benchmarket.pl | Dokumentacja cen transferowych 2022

Dokumentacja cen transferowych 2022

Analiza porównawcza cen transferowych to zbiór narzędzi i technik korzystających z informacji o transakcjach przeprowadzanych między różnymi podmiotami gospodarczymi. Używa się ich do porównania rynkowych cen transakcji w celu weryfikacji, czy są one właściwie ustalone oraz wyważone dla obu stron. Analiza ma na celu zapobieganie sytuacjom, kiedy niewłaściwe ustalenie ceny może stanowić ukrytą ulgę (lub sporządzeniu jej przez podatnika), co byłoby sprzeczne z podatkowymi przepisami. W szczególności ma to zastosowanie w przypadku transakcji między firmami powiązanymi. Dlatego warto skorzystać z oferty spółki doradztwa podatkowego Benchmarket, które obejmuje usługi takie jak: analiza porównawcza, wykonanie analizy porównawczej cen transferowych, wycena firm i przedsiębiorstw oraz reprezentowanie podatników przed sądem.


Benchmarket Sp. z o. o.
ul. Wagonowa 12A
43-175Wyry
śląskie
Tel.:660440456
NIP: 6351843655
www: