Grys granitowy Strzelin - Mota-Engil Central Europe S.A mota-engil-ce.eu

Grys granitowy Strzelin - Mota-Engil Central Europe S.A

Grys granitowy Strzelin

Kopalnia granitu "Górka" jaką zarządza Mota-Engil Central Europe S.A. zajmuje się wytwarzaniem wysokiej jakości: grysów, klińców, tłuczni oraz mieszanek o ciągłym uziarnieniu. Za każdym razem proces produkcji jest dokładnie monitorowany, aby finalnie można było uzyskać wysokiej jakości kruszywa. Doświadczona kadra zarządzająca poza ciągłością produkcji pilnuje również wysokiej jakości pozyskiwanego materiału. Po wstępnym zakwalifikowaniu złoża są odstawiane na miejsce wydobycia, a odstrzelony urobek - przeniesiony na linię krusząco - sortującą. Tam też jest poddawany obróbce mechanicznej. We wskazanej firmie wszystko realizowane jest na wysokim poziomie.


Mota-Engil Central Europe S.A.
Górka Sobocka 28
57-150Prusy
dolnośląskie
Tel.:713930494
NIP: 6750001573
www:

FB